USIB
 

Inici

Ajudes

Ajuda ens

Col·laboradors

Contactar

Inici

Universitat Solidària Illes Balears es constitueix a Palma el dia de Ramon Llull de 2013.

I1

foto

 

Logros logros

Les finalitats de l'associació són:

  1. Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació universitària.
  2. Facilitar l'accés als estudis universitaris a tothom que tingui aptituds i no disposi de mitjans econòmics suficients.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

  1. Cercar i canalitzar ajuts econòmics per als estudiants de la UIB que es trobin en situació de dificultat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l'evolució acadèmica dels seus estudis.
  2. Assessorar els estudiants de la UIB amb dificultats econòmiques, familiars o socials per iniciar o continuar els estudis universitaris.
  3. Fer pública la problemàtica de la manca d'ajuts econòmics suficients en les universitats públiques i, en especial, a la UIB.
  4. Col·laborar amb ONG i institucions de les Illes Balears.

  Estatuts pdf

  Registre d'Associacions de les Illes Balears núm: 311000008709

USIB 2014